bikaver-2019-banner

 

 

Európai Uniós rendeletek

479/2008. EK. rendelet
607/2009. EK. rendelet
436/2009. (V. 26.) EK rendelet
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

Szabályzatok

Alapszabály
Rendtartás
2018. évi járulékok
Egri OEM Termék leírás 2016.08.01
Felső-magyarországi Termékleírás
OEM Eger Termékleírás
Debrői Hárslevelű termékleírás

Egri Borvidéki Terv 2012/13
Egri Csillag szabályzat 2012

Jogszabály törvények

ÚJ Bortörvény 2016
Új HK. Törvény2016
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó
Védjegy-földrajziárujelző_1997-XI-törvény
Áfatörvény-2007-CXXVII_tv
Agrárkárenyhítési törvény_2008-CL_tv
Élelmiszerlánc_tv_2008-XLVI_tv
Termőföld törvény_1994-LV_tv
Mvh törvény_2007-XVIIL_vagyonértékű_jog

Jogszabály rendeletek

21-2016. MVH közlemény és >> 1. melléklet  >> 2. melléklet
81/2015. FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről 
Új telepítési engedély kérelem 2016.
Újratelepítési engedély kérelem 2016.
Kivágási engedély kérelem 2016.
Telepítés, kivágás bejelentő lap 2016.
Hozzájáruló nyilatkozat (magánszemély) 2016.
Hozzájáruló nyilatkozat (jogi személy) 2016.

Ültetvényleltár
142/2012. (XII. 27.) VM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és –átállításához: 2012/2013
12/2013. (I. 22.) MVH Közleménye
a szőlőültetvények szerkezetátalakításáról és –átállításáról:
70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
27/2011. (IV. 13.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyolvántartási és elszámolási rendjéről...
83/2011.(VII. 31.) VM rendelet az Euróai Mez. gazdasági Garancia ALapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról..
85/2011. (IX. 1.) VM rendelet: A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról
129/2011. (VIII. 3.) MVH Közlemény: A szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történő értékesítéséről
142/2011. (IX. 3.) MVH Közlemény: Az Európai Mező gazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtő l igényelhet támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletben elő írt, a 2011/2012. borpiaci évben alkalmazandó nyomtatványok közzétételérő l

 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról részletek »

2010. évi LXVII. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról részletek »

3/2010. (I. 26.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról részletek »

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-elõállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetõségrõl részletek »

 
 

4/2010. (VII. 5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról részletek »

5/2010. (VII. 7.) VM rendelet A vidékfejlesztési miniszter 5/2010. (VII. 7.) VM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról részletek »

6/2010. (VII. 22.) VM rendelet a borszektor nemzeti támogatási programjával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról részletek »

7/2010. (VII. 23.) VM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról részletek »

25/2010. (III. 19.) FVM rendelet  a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról részletek »

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról részletek »

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról    részletek »

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről részletek »

 

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről részletek »

59/2010. (V. 7.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról részletek »

61/2010. (V. 11.) FVM rendelet az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosításáról részletek »

62/2010. (V. 11.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet módosításáról részletek »

63/2010. (V. 11.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról részletek »

64/2010. (V. 12.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról részletek »

158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről részletek »

218/2010. (VII. 23.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról részletek »

 

101/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról részletek »

100/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról részletek »

99/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról részletek »

98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról részletek »

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról részletek »

95/2009. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról részletek »

94/2009. (VII. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról részletek »

91/2009. (VII. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról részletek »

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről részletek »

86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról részletek »

85/2009. (VII. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról részletek »
a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról részletek »

80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról részletek »

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól részletek »

75/2009. (VI. 25.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról részletek »

2009. évi XXXIX. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról részletek »

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről részletek »

60/2009. (V. 8.) FVM rendelet a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről
részletek »

59/2009. (V. 8.) FVM rendelet a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól részletek »

32/2009. (III. 31.) FVM rendelet az agrárkár-enyhítési eljárásról részletek »

15/2009. (III. 6.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról részletek »

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről részletek »

6/2009. (I. 27.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról részletek »

3/2009. (I. 16.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról részletek »

2008. évi CXIV. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról részletek »

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szılészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származásibizonyítványok kiadásának rendjérıl, továbbá a borászati termékekelıállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérıl részletek » 

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok...
95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről...
96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőszeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről...
97/204. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól 
98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borászati termékek jelöléséről
99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok előállításáról
100/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra,...101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati üzemek működésének...
102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról
102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet az Egri borvidék védett eredetű borairól
103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a védett eredetű borok minősítéséhez kapcsolódó...
104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták...
130/2003. (XII. 31.) FVM rendelet az egri borvidék védett eredetű borairól
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról    
4/2004-fvm_helyesgazdálkodási_gyakorlat
19/2004-fvm-eszcsm-gkm_élelmiszerek_jelölése
4/2004 FVM szerkezet átalakítás_161/2008
4/2004 FVM szőlőtermelési_potenciál_162/2008
274-2006-korm-20090301_mgszh

 

 

scroll back to top

AZ ÉV BORTERMELŐJE 
CÍM EGRI BIRTOKOSAI 

Thummerer Vilmos, 1995
Gál Tibor, 1998
Vincze Béla, 2005
Dr. Lőrincz György, 2009 

 

A Bikavér Ünnep borászatai

5 Évszak Borműhely
Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Kft
Árvai Sándor Pincészete
Balga Családi Pincészet
Besenyei Borház Kft
Bíró és Fia Pincészet
Bolyki János Pincészete
Csutorás Ferenc Pincészete
Dávid Borház
Demeter Pincészet
Dula Pincészet
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete
Egri Csillagok Zrt.
Egri Korona Borház
Estók Pincészet
Farsang Pincészet
Gajdos Pincészet
Gál Lajos Pincészete
Gál Tibor Pincészet
Gróf Buttler Borászati Zrt.
Hagymási Pincészet Eger
Hangácsi Csaba Pincészete  
Juhász Péter Pincészete
Juhász Testvérek Pincészete
Kiss Pincészet
Kovács Nimród Borászat

Kőporos Borászat
KRF. Szőlészeti Borászati Kutató Intézet
Magister Pincészet
Molnár Pincészet
Ostoros-Novaj Bor Zrt.
Rabóczki Pincészet
Rézangyal Bor- és Pálinkapince
Sike Tamás Pincészete
Simon Pincészet
St. Andrea Szőlőbirtok
Szarvas Károly Pincészete
Thummerer Vilmos
Tarjányi Borászat
Tóth Ferenc Egri Borvár
Varsányi Pincészet
Vitavin Kft.

 

 Akik főznek a Bikavér Ünnepen

Balneo Hotel Zsóri, Mezőkövesd-Zsóri
Barabás étterem, Debrecen
Egri Margaréta Kecskesajt, Eger
Excalibur Étterem, Eger
Fehérszarvas Vadásztanya Étterem, Eger
Fekete Ló Fogadó, Eger
Forst-ház Étterem
Hotel Korona, Eger
Hotel Villa Völgy, Eger
Imola Udvarház Borétterem, Eger
Ködmön Csárda, Eger
Kulacs Csárda Panzió, Eger
Magtár Fogadó, Noszvaj
Marján Cukrászda és Hidegkonyha, Eger
Park Hotel, Eger
Piroska Étterem, Egerszalók
Salíris Hotel, Egerszalók
Szent Lőrinc Szakközépiskola, Eger
Tábornok-Ház Nemzeti Kávéház-Étterem, Eger
Zsálya Bisztró, Eger